Hertel

Bouw global M&C-team na herstructureringsproces

Opdrachtgever
Hertel is een vooraanstaande, internationale, multi-disciplinaire dienstverlener in de industrie en biedt haar haar klanten ‘Asset Lifecycle Support’ middels steigerbouw, isolatie en corrosiebescherming. Hertel werkt met meer dan 10.000 medewerkers wereldwijd voor haar opdrachtgevers in sectoren als Oil & Gas, Process en Energy. Regio’s waarin Hertel acteert zijn Europa, Midden-Oosten, Caspian, Azië en Australië. In 2011 ging de onderneming door een diep dal en moest flink worden gereorganiseerd. Strategia werd benaderd om mee te werken aan de herstructurering en nieuwe strategie. Onderdeel was het opbouwen van een nieuw internationaal Marketing & Communicatie-team en een programma dat de onderneming tijdens haar veranderproces naar eigen medewerkers en externe relaties maximaal zou ondersteunen.

Uitdaging
Ook de oorspronkelijke bezetting van de M&C-organisatie was onderdeel van de reorganisatie dus er moest centraal en in de diverse landen een nieuw team worden samengesteld. Doordat de aandacht van management sterk op de herstructurering lag, moest ook het werk van M&C weer op de agenda komen. Tenslotte was de afstand tussen de corporate afdeling M&C en het management in de regio’s in de voorafgaande jaren flink gegroeid. Ook hier moest het vertrouwen en het geloof in concrete ondersteuning worden teruggewonnen.

Aanpak
Namens Strategia werd Peter Bassa verantwoordelijk als director Group Marketing & Communicatie en lid van de Senior Management Committee. Door de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie en de communicatie over het herstructureringsproces, kon M&C haar waarde laten zien aan de landenorganisaties. Door nauwe samenwerking te realiseren met de landendirecteuren en hun management, een nieuwe branding te ontwikkelen die samen met hen was ontwikkeld en door hun lokale M&C-medewerkers actief te ondersteunen groeide het vertrouwen in de centrale M&C-afdeling. Samen met de regionale M&C-medewerkers werd een professionele M&C-toolbox ontwikkeld en geïmplementeerd. Iedere medewerker, van Singapore tot Middlesbrough, werd teamleader voor de ontwikkeling van een tool. Van de nieuwe Group website tot de beursstrategie. Daarbij werd aandacht geschonken aan vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Resultaten
De afdeling M&C tot een sterk team ontwikkelen binnen de internationale Hertel-organisatie. Een sterke branding strategie, professionele aanpak van de diverse middelen, verveelvoudiging van bezoekers en volgers op online en een collegiale samenwerking tussen de M&C-medewerkers leverden het gewenste resultaat. De kwaliteit van de M&C-afdeling werd later ook door de overnemende Franse partij Altrad herkent dat de communicatie voor, tijdens en na de overname door Hertel M&C voor zowel de Nederlandse als de Franse holding werd verricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *