Ecolog

‘Safety First. Always’
Risk management in zeer complexe regio’s

Opdrachtgever
Ecolog is een vooraanstaande internationale leverancier op het gebied van supply chain, bouw, technische dienstverlening, facility management en milieuservices. Zij levert haar diensten aan overheden, defensie, humanitaire organisaties en commerciële bedrijven in sectoren als Oil & Gas, Mijnbouw, Energie and Infrastructuur. Met haar hoofdkantoor in Dubai, UAE, en haar operationele diensten in Tetovo (Macedonië) levert Ecolog haar ‘mission critical’ dienstverlening in een breed scala van regio’s, ook in ’s werelds meest ontoegankelijke en uitdagende omstandigheden. Ecolog is actief in meer dan 20 landen in het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Europa en de USA. Samen met de HSEQ-afdeling van Ecolog heeft Strategia het framework gebouwd voor een Crisis Communications en Risk Management System gebaseerd op ISO 31000.

Uitdaging
Ecolog heeft een sterke ambitie om haar kwaliteits- en veiligheidsbeleid op een zeer hoog niveau te organiseren. Gezien haar aanwezigheid in vaak uitdagende, en niet altijd ongevaarlijke, omstandigheden wordt er intensief aandacht besteed aan de veiligheid van haar medewerkers. De uitdaging om een werkbaar Enterprise Risk Management System te ontwikkelen, met als onderdeel daarin een Crisis Communications plan, was groot gezien de aanwezigheid van Ecolog in gebieden als bijvoorbeeld Afghanistan, Irak en Mali. Doel van dit company-brede programma was om de ‘Safety First’-aanpak diep in de organisatie te laten leven en te laten werken.

Aanpak
De projecten die Ecolog uitvoert zijn altijd ‘mission critical’. Gezien de regio’s waarin de onderneming actief is, wordt de hoogste kwaliteit en professionaliteit vereist. Zeker als het gaat om veiligheid van medewerkers. Ecolog heeft hierin een zeer hoge standaard bereikt. Binnen de op ISO 31000 gebaseerde risk management aanpak is na de ontwikkeling van een Group Safety Policy en een Group Safety Framework een praktische doorvertaling gemaakt van de Safety toolbox voor gebruik op de sites in Europa, Midden-Oosten, Azië en Afrika. Speciaal aandacht is besteed aan een intern safety awareness programma gezien de grote diversiteit van nationaliteiten en culturen om de ‘Safety First. Always’ succesvol uit te kunnen voeren.

Resultaten
Strategia heeft samen met Ecolog succesvol gewerkt aan de ontwikkeling van het Risk Management Plan, een uitgebreide Safety toolkit waarin onder andere Safety Alerts, Hazard Hunting, Time-Outs, Take 5 en Safety Leadership tools waren opgenomen. Voor de projectorganisaties in de landen zijn lokale Project Crisis Management plannen ontwikkeld en is een Emergency Response Plan opgeleverd. Door de inbedding in de operationele business processen en ISO-standaard is de systematiek zorgvuldig geïmplementeerd op Groepsniveau en in de lokale projectorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *